Oferim als nostres clients una àmplia varietat de serveis de jardineria

Manteniment de jardins

  • Neteja de fulles, papers i brutícia. Retall de bardisses i retirada de les restes.
  • Tractaments fitosanitaris.
  • Sega de gespa, escarificats, ressembres.
  • Esbrossada de mala herba.
  • Poda d'arbres a la seva època corresponent.
  • Abonats en èpoques necessàries.
  • Manteniment dels sistemes de reg, i tot el necessari per al jardí.

Desbrossaments

El desbrossament de terrenys o parcel·les és la reducció o eliminació total de qualsevol vegetació que existeixi al terreny, deixant-ho arran del terreny natural. Són diversos els motius que es poden donar per fer aquest servei com la neteja, per evitar incendis o la proliferació de fauna indesitjable, i en definitiva per a un sanejament i millor aprofitament del solar o terreny.

Tales

Disposem de jardiners qualificats per la tala d´arbres. Ens encarreguem de la retirada de les restes ocasionades per la tala, i si el client ho desitja, li podem deixar la llenya tallada a trossos.

Podes

Retall de bardisses i arbustos, podes d'arbres fruiters i ornamentals. Realitzem retallades de tanques, arbustos i arizoniques de tot tipus ja sigui per cobrir tanques, delimitar zones amb tanques baixes, o simplement per tenir tanques aïllades en test.

Instal·lació de gespa artificial

Ens encarreguem tant de la instal·lació de la gespa artificial com del material per a la correcta instal·lació, assessorant el client segons les seves necessitats.

 Contacta amb nosaltres. Us assessorarem de forma personalitzada